Nieodpłatne przejazdy wolontariuszy 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w pociągach KM

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z 26. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie przysługiwać będą nieodpłatne przejazdy:

  1. kwestującym wolontariuszom w dniu 14 stycznia 2018 r.;
  2. wspomagających organizację i przebieg imprezy w dniach 12 - 15 stycznia 2018 r.

Nieodpłatne przejazdy ww. osób będą przysługiwały na podstawie identyfikatorów odpowiednio: wolontariusza, Pokojowego Patrolu Służby Informacyjnej, Patrolu Służby Porządkowej.

Pliki: 

Kategoria: