Nieodpłatne przejazdy wolontariuszy 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w pociągach KM

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z 27. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we wszystkich pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie, przysługiwać będą nieodpłatne przejazdy:

1) kwestującym wolontariuszom w dniu 13 stycznia 2019 r.;
2) wspomagającym organizację i przebieg imprezy w dniach 11-14 stycznia 2019 r.

Nieodpłatne przejazdy ww. osób będą przysługiwały na podstawie identyfikatorów odpowiednio: wolontariusza, Pokojowego Patrolu Służby Informacyjnej.

Pliki: 

Kategoria: