Nowa oferta Kolei Mazowieckich dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Szanowni Państwo,

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 1 grudnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mogą skorzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, na podstawie biletów jednorazowych z ulgą 35%.

Uprawnienie będzie poświadczać legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych, której wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1252).

Prosimy o zapoznanie się z warunkami oferty.

Pozataryfowa oferta Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Kategoria: