Nowe zaplecze utrzymaniowo-naprawcze dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie przygotowują procedurę zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji budowy bazy utrzymaniowo-naprawczej taboru w Sochaczewie. Spółka zakupiła już niezbędne grunty o łącznej powierzchni 6,6 ha, na których powstanie nowoczesne zaplecze.

- Na najbliższe lata Spółka planuje nie tylko inwestycje w nowoczesny tabor kolejowy, czyli zakup 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych, ale także rozbudowę zapleczy technicznych do ich utrzymania. Głównym projektem jest budowa od podstaw nowoczesnej bazy utrzymaniowo-naprawczej taboru kolejowego w Sochaczewie – mówi Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich - Baza posłuży do wykonywania przeglądów w poziomie utrzymania P4 pojazdów wszystkich serii eksploatowanych przez nas teraz i w przyszłości.

Obecnie przygotowywana jest procedura zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji. Inwestor prywatny, w ramach prowadzonej działalności, będzie mógł wykonywać naprawy taboru dla innych przewoźników kolejowych.

Nowa inwestycja będzie przyległa do istniejącej Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie i będzie składała się z: hali napraw nadwozi wraz z malarnią, przesuwni wraz z przesuwnicą, specjalistycznych warsztatów naprawczych i przeglądowych, powierzchni magazynowych, całopociągowej myjni taboru i torów postojowych. Zadania z zakresu napraw P4 po stronie inwestora prywatnego obejmą między innymi demontaż i montaż urządzeń, malaturę pojazdów oraz czynności naprawcze wynikające z Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).

Atutem wybranej dla inwestycji lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo z linią kolejową E-20 Warszawa – Poznań – Terespol. W niewielkiej odległości znajduje się również dworzec kolejowy Sochaczew oraz autostrada A2. Usytuowanie nowej bazy w Sochaczewie jest także korzystne z punktu widzenia odległości od Warszawy, która wynosi niewiele ponad 50 km.

Głównym celem realizacji projektu w Sochaczewie jest obniżenie kosztów napraw okresowych taboru, szczególnie napraw w poziomie utrzymania P4. Realizacja założeń projektu pozwoli na dalszą poprawę jakości świadczonych usług przewozowych, a także poprawę bezpieczeństwa. Szacunkowa wartość inwestycji może wynieść około ćwierć miliarda złotych.

 

Link do materiału wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=3-8Pm1_0UgY&feature=youtu.be 

 

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 661 929 207

Kategoria: