Nowy rozkład jazdy 2015/2016 od 13 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Rozkład jazdy 2015/16 wejdzie w życie z dniem 13 grudnia 2015 r. Został on opracowany na bazie obecnie obowiązującego rozkładu jazdy. Priorytetem planowania była cykliczność kursowania pociągów, a także skomunikowania pociągów na stacjach węzłowych. Jednak ze względu na prace modernizacyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz kursowanie pociągów dalekobieżnych, nie zawsze było to w pełni możliwe. Tak więc pierwsza zmiana w rozkładzie jazdy będzie obowiązywać od 13 grudnia 2015 r. do 12 marca 2016 r.

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. informują, że dodatkowo w nowej edycji rozkładu jazdy pociągów uruchomiły weekendowe połączenia do Krakowa oraz Gdyni.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach kształtują się następująco:

Linia nr 1 Warszawa - Skierniewice

Wraz z zakończeniem prac modernizacyjnych (z wyjątkiem przebudowy stacji Skierniewice), wszystkie zaplanowane pociągi w rocznym rozkładzie jazdy będą kursowały na linii. Średnio w godzinie szczytowej na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa będzie kursowało 5 par pociągów. Po podniesieniu parametrów linii, większość pociągów do/z Skierniewic będzie obsługiwana nowym taborem (45 WE „Impuls”), co przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu pociągów o ok. 10 min w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu jazdy.

Linia nr 2 Warszawa - Łuków

Niestety wciąż będą trwały prace w stacji Warszawa Rembertów, które spowodują brak możliwości uruchamiania pociągów do tej stacji. Zarządca Infrastruktury deklaruje zakończenie prac do 31 stycznia 2016 r., w związku z czym od 1 lutego planowany jest powrót pociągów w tej relacji, co znacznie poprawi komfort przejazdów w pozostałych pociągach.

Na linii zostanie uruchomiony nowy pociąg przyśpieszony w godzinach porannych w relacji Łuków (4:36) - Siedlce (5:05) - Warszawa Centralna (6:10) - Warszawa Zachodnia (6:19). Pociąg będzie posiadać ograniczoną liczbę postoi i będzie obsługiwany wagonami piętrowymi. Tym samym Koleje Mazowieckie zapewniają dojazd z Siedlec do Warszawy pociągami przyspieszonymi na godzinę 7:00, 8:00, 9:00 oraz 10:00. W godzinach wieczornych z Warszawy do Siedlec odjedzie pociąg zarówno po godzinie 22:00, jak i 23:00.

Część pociągów na odcinku Siedlce – Łuków będzie obsługiwana przez spółkę Przewozy Regionalne, co zmniejszy liczbę koniecznych przesiadek w podróży z Terespola, czy Białej Podlaskiej do Warszawy.

Linia nr 3 Warszawa – Kutno

Liczba połączeń na linii nie zmieni się. W związku z kursowaniem mniejszej liczby pociągów dalekobieżnych w porównaniu do obecnego rozkładu jazdy, udało się poprawić cykliczność kursowania pociągów KM, szczególnie w popołudniowym szczycie komunikacyjnym.

Linia nr 6 Warszawa - Małkinia

Wraz z wejściem w życie rozkładu na linii małkińskiej, zostaną otwarte obydwa tory na odcinku Tłuszcz – Małkinia i wrócą pociągi w relacji Warszawa Wileńska – Małkinia oraz Warszawa Wileńska – Łochów. Nadal będą prowadzone prace modernizacyjne na odcinku Tłuszcz – Wołomin – Zielonka i pociągi będą kursować na tym odcinku po jednym czynnym torze. Dodatkowo od 1 marca 2016 r. planowane jest dodatkowe zamknięcie jednego z torów na odcinku Zielonka – Warszawa Wileńska Marki, co jeszcze zwiększy skalę utrudnień.

W przypadku odcinka Warszawa Rembertów – Zielonka, wciąż nie jest znana data otwarcia linii, dlatego też dalej będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia nr 7 Warszawa - Dęblin

13 grudnia skończą się utrudnienia związane z budową tunelu drogowego przy przystanku Warszawa Międzylesie. Rozkład jazdy wróci do poziomu sprzed utrudnień. Dodatkowo zostaną uruchomione popołudniowe połączenia do Warszawy Falenicy przed pociągami do Dęblina, co poprawi komfort podróżowania w pociągach w dłuższej relacji.

Linia nr 8 Warszawa – Radom

Na linii rozpoczyna się modernizacja szlaku Warszawa Okęcie – Piaseczno. Spowoduje to konieczność wyłączenia z ruchu jednego z torów na tym odcinku, co przyczyni się do jeszcze większych utrudnień. Część pociągów będzie odwołana, niektóre będą kursować w skróconej relacji. Dla zmniejszenia uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami, spółka zaplanowała zwiększone zestawienie (3 EZT) wybranych pociągów.

Linia nr 9 Warszawa - Działdowo

Rozkład jazdy pociągów pozostanie na obecnym poziomie. Zostanie uruchomiony dodatkowy pociąg w porannym szczycie z Legionowa (7:30) do Warszawy Zachodniej p.8 (8:05). Niestety nadal będą trwały prace związane z naprawą mostu kolejowego na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zoo, co będzie skutkowało zaburzeniem cykliczności i równomierności kursowania pociągów.

Linia nr 22 Radom – Drzewica

Na linii przestają kursować pociągi Spółki Przewozy Regionalne, dlatego wprowadzono niewielką korektę w połączeniach wieczornych w stosunku do obecnego rozkładu jazdy.

Linia nr 26 Radom – Dęblin

Rozkład jazdy jest zbliżony do obecnego, część pociągów kursuje według zmienionego rozkładu jazdy w związku z przebudową stacji Radom.

Linia nr 27 Nasielsk – Sierpc

Rozkład jazdy jest zbliżony do obecnego. Zmiany wynikają z konieczności nawiązania skomunikowań w stacji Nasielsk.

Linia nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka

Rozkład jazdy jest zbliżony do obecnego. Niestety w związku z przebudową stacji Tłuszcz oraz modernizacją linii nr 6 rozkład może ulegać częstym zmianom.

Linia nr 31 Siedlce – Czeremcha

Rozkład jazdy jest zbliżony do obecnego.

Linia nr 33 Kutno - Sierpc

Na linii pojawi się dodatkowa para pociągów Kutno – Sierpc – Kutno, która pozwoli na dogodne skomunikowania w stacji Kutno z pociągami obsługującymi inne miasta. Niedzielny pociąg z Płocka do Warszawy pokona trasę w 2 godziny i 15 minut. Ponadto będzie on skomunikowany z pociągiem z Sierpca.

 

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów został zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów jazdy”.

Kategoria: