Obsługa sanitarna pociągu Słoneczny, znak: MWZ5.27.57.8.2022