Obsługa serwisowa terminali mobilnych PIDION BIP 1500NL wraz z oprogramowaniem, znak:MWZ5a-26-38-2020