Ochrona fizyczna budynków biurowych oraz placu budowy znak: MWZ7-26-78-2020