Ochrona fizyczna w pociągach KM, znak: MWZ5-26-79-2020