Oferta specjalna - Wspólny Bilet Samorządowy

Zmiany w ofercie Wspólny Bilet Samorządowy

Szanowni Państwo,

Od 21 marca 2022 r. każdy posiadacz Wspólnego Biletu Samorządowego będzie mógł dodatkowo otrzymać zniżki w ponad 20 instytucjach i obiektach kultury, a także przy korzystaniu z atrakcji turystycznych na terenie całej Polski. Aktualna lista obiektów będzie dostępna na stronach internetowych przewoźników prowadzących sprzedaż Wspólnego Biletu Samorządowego.

Szczegóły dotyczące oferowanych przez Koleje Mazowieckie zniżek w instytucjach kultury zostały zamieszczone na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Koleją do Kultury”.

1) Zmiana nr 1 Warunków taryfowych oferty specjalnej Wspólny Bilet Samorządowy od 21 marca 2022 r.;
2) Tekst ujedn. Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Samorządowy obowiązujące od 21 marca 2022 r.;
3) Załącznik do oferty – Kanały dystrybucji biletów oferty Wspólny Bilet Samorządowy u poszczególnych przewoźników;
4) Lista instytucji i obiektów przyznających zniżki posiadaczom WBS.


śr., 26/01/2022 - 15:26

Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2022 roku zostaną zmienione „Warunki oferty specjalnej Wspólny Bilet Samorządowy”, obowiązującej w pociągach przewoźników: 

1)„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM);
2) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD);
3) Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA);
4) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW);
5) Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ);
6) Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ);
7) Koleje Dolnośląskie S.A. (KD);
8) Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva).

Zmianie ulega cena biletu z 38,00 zł na 49,00 zł. Od tej ceny tej nie stosuje się ulg i opustów. 

Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.
Bilet wg oferty można nabyć z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży. 
Oferta dostępna jest w następujących kanałach dystrybucji KM: w kasach biletowych, biletomatach, przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash oraz przez internet.

1)         Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Samorządowy obowiązujące od  1  lutego 2022 r.
2)         Załącznik do oferty - Kanały dystrybucji biletów oferty Wspólny Bilet Samorządowyu poszczególnych przewoźników.


śr., 31/07/2017

Od 1 sierpnia 2017 r. nowa oferta specjalna - Wspólny Bilet Samorządowy

Szanowni Państwo,

specjalnie dla Was przewoźnicy samorządowi przygotowali ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy.

Oferta zostaje wprowadzona od 1 sierpnia 2017 r. i obowiązywać będzie w pociągach przewoźników: 

  1. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM);
  2. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD);
  3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA);
  4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW);
  5. Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ);
  6. Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ);
  7. Koleje Dolnośląskie S.A. (KD);
  8. Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva).

Od 1 sierpnia 2017 r. oferta będzie dostępna w następujących kanałach dystrybucji KM: w kasach biletowych, biletomatach, przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash oraz przez internet.

Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów. 

Bilet wg oferty można nabyć z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży. 

W pociągach Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągu "Słoneczny", od 1 sierpnia 2017 r. honorowany będzie bilet na przejazd wydany według oferty Wspólny Bilet Samorządowy przez wszystkich przewoźników uczestniczących w ofercie ze wszystkich kanałów dystrybucji.

Pliki: 

Kategoria: