Od 1 sierpnia 2017 r. nowa oferta specjalna - Wspólny Bilet Samorządowy

Szanowni Państwo,

specjalnie dla Was przewoźnicy samorządowi przygotowali ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy.

Oferta zostaje wprowadzona od 1 sierpnia 2017 r. i obowiązywać będzie w pociągach przewoźników: 

  1. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM);
  2. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD);
  3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA);
  4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW);
  5. Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ);
  6. Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ);
  7. Koleje Dolnośląskie S.A. (KD);
  8. Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva).

Od 1 sierpnia 2017 r. oferta będzie dostępna w następujących kanałach dystrybucji KM: w kasach biletowych, biletomatach, przez telefon komórkowy za pomocą aplikacji SkyCash oraz przez internet.

Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 38,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów. 

Bilet wg oferty można nabyć z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży. 

W pociągach Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągu "Słoneczny", od 1 sierpnia 2017 r. honorowany będzie bilet na przejazd wydany według oferty Wspólny Bilet Samorządowy przez wszystkich przewoźników uczestniczących w ofercie ze wszystkich kanałów dystrybucji.

Pliki: 

Kategoria: