Od 27 września 2020 r. zakończenie czasowego wzajemnego honorowania biletów KM i ZTM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8 (przez Warszawa Gdańską)/Warszawa Lotnisko Chopina

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 27 września 2020 r. przestaje obowiązywać czasowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 8 (przez Warszawa Gdańską)/Warszawa Lotnisko Chopina (w obu kierunkach) wprowadzone 15 grudnia 2019 r.
w związku z budową przystanku osobowego Warszawa Targówek (Wzajemne honorowanie biletow km i ztm od 15-grudnia 2019-r na odcinku legionowo warszawa zachodnia)

Od 27 września 2020 r. w pociągach KM honorowane są wyłącznie bilety ZTM oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD (Wspólny bilet ztm km wkd od 1 stycznia 2016 r.)

Kategoria: