Odcinek Otwock – Józefów

Utrudnienia na odcinku Otwock - Józefów

Ze względu na kolejny etap modernizacji infrastruktury kolejowej w dniach od 6 lipca do 14 sierpnia 2020 r. na odcinku Józefów - Otwock ruch pociągów zostanie wstrzymany.

W związku z powyższym:

 1. część pociągów KM zostanie odwołana lub skrócona do stacji Józefów;
 2. zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) na odcinku Otwock - Warszawa Falenica (możliwość dogodnej przesiadki do autobusów ZTM);
 3. wprowadzone będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Szczegółowy rozkład jazdy znajdą Państwo w zakładce Tabele rozkładów jazdy oraz pod czynnym całodobowo numerem Call Center: 22 364 44 44.


wt., 30/06/2020

Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów w terminie 6 lipca - 14 sierpnia 2020 r.

informujemy, że w związku z kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej nr 7, w terminie 6 lipca – 14 sierpnia 2020 r. na odcinku Józefów – Otwock nastąpi przerwa w ruchu pociągów. Część pociągów KM i SKM zostanie odwołana lub skrócona do stacji Józefów.

W związku z powyższym zostanie uruchomiona przez:

 1. KM, zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) na odcinku Otwock - Warszawa Falenica (umożliwiająca dogodną przesiadkę do autobusów ZTM);
 2. ZTM, autobusowa linia zastępcza ZS7 kursująca w 1 i 2 strefie na trasie:

WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót Widoczna) – Patriotów (jezdnia zachodnia) – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Świderska – Kupiecka – KUPIECKA (powrót Kupiecka – Stanisława Staszica).

Przystanek WĄSKA będzie przystankiem granicznym pomiędzy 1. i 2. strefą ZTM.

Honorowanie biletów w terminie 6 lipca - 14 sierpnia 2020 r.

Bilety KM (wszystkich rodzajów, do odpowiednich stacji, strefowe lub sieciowe) będą honorowane w:

 1. w pociągach SKM linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów;
 2. w autobusach linii:
  1. ZS7 na całej trasie,
  2. 521 na odcinku Pl. Zawiszy – PKP Falenica,
  3. 135 na odcinku Pl. Szembeka– PKP Olszynka Grochowska,

oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami pokrywającymi się z trasą ww. linii.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Józefów oraz w autobusach komunikacji zastępczej uruchamianej przez KM na odcinku Śródborów – Warszawa Falenica.

Bilety ZTM wydane na 2. strefę zachowują ważność w autobusach linii ZS7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 06.07. godz. 08:55, a posiadacze biletów zakodowanych na nośnikach elektronicznych muszą je uprzednio aktywować.


wt., 30/06/2020

Lokalizacja przystanków ZKA na odc. Otwock PKP – W-wa Falenica PKP

W związku z pracami modernizacyjnymi realizowanymi przez zarządcę krajowej infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A., na odcinku linii kolejowej nr 7 Otwock – Józefów w okresie od 6 lipca do 14 sierpnia 2020 r. wystąpi konieczność uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej.

Autobusy linii zastępczej zwykłej Z-7 kursować będą ze stacji Pilawa/Celestynów do stacji Warszawa Falenica i z powrotem.

Autobusy linii zastępczej przyspieszonej RE (skomunikowanej z pociągami w stacji Józefów i Pilawa) kursować będą ze stacji Pilawa do stacji Józefów i z powortem, zatrzymując się dodatkowo na przystankach: Otwock PKP oraz Świder.

Przystanek Otwock PKP pozostanie zlokalizowany w stałym miejscu, tj. na placu przyległym do stacji kolejowej.

Poniżej znajdują się schematy przedstawiające lokalizację przystanków ZKA: