Odprawa podróżnych w pociągach uruchamianych na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Lotnisko Chopina

Informujemy, że w związku z uruchomieniem  od 1 czerwca 2012 r. pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia  - Warszawa Lotnisko Chopina odprawa podróżnych z/do przystanku Warszawa Lotnisko Chopina odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM), Taryfą przewozową „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) oraz  Załącznikiem do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM).
Mając na uwadze, iż przystanek osobowy Warszawa Lotnisko Chopina jest przystankiem nieobsadzonym zgodnie z § 9 ust 13 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM),  „Podróżny nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet nie zalegalizowany/nie aktywowany, zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu. W przeciwnym razie podróżny jest traktowany jak osoba jadąca bez ważnego biletu i wówczas – oprócz należności przewozowych – uiszcza opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005r.”.
 

Kategoria: