Odwołanie części trasy pociągu 12550 rel.Pilawa - Radom Główny

Z przyczyn technicznych, pociąg 12550 rel. Pilawa (09:17) - Radom Główny(12:23) został odwołany na odcinku Pilawa - Warszawa Wschodnia. 

Komunikację zastępczą stanowi pociąg 22648/9 rel.Dęblin (09:48) - Radom Główny (13:35).

Wprowadzono honorowanie biletów KM w pociągu IC 21010 Kiev - Express rel. Dorohusk - Warszawa Wschodnia na odcinku Pilawa - Warszawa Wschodnia.

Status: 

Zakończone