Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Solec 57, zgodnie z treścią pisma nr MAN3-200-1.9-2019.