Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Solec 57 na dz. ew. nr 15/1 w obrębie ew. 5-06-04, dzielnicy Śr

SPÓŁKA „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SOLEC 57 NA DZ. EW. NR 15/1 W OBRĘBIE EW. 5-06-04, DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE.