Opóźnienie pociągu nr 81110/1 rel. Ustka - Warszawa Zachodnia

Pociąg „Słoneczny” nr 81110/1 rel. Ustka (14:24) –  Warszawa Zachodnia (20:14) kursuje z opóźnieniem 25 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl

 

 

Status: 

Zakończone