Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z pozyskaniem Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji w Sochaczewie, MWZ1.27.94.2021