"PARKUJ I JEDŹ"

 

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” działająca w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczęła budowę parkingów w systemie „Parkuj i Jedz” w ramach środków przeznaczonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację tej inwestycji.

Głównym założeniem systemu „P i J” jest zachęcenie coraz większej liczby użytkowników samochodów osobowych i rowerów do pozostawiania swoich pojazdów na parkingach wybudowanych w Systemie „Parkuj i Jedź” i kontynuowanie podróży środkami komunikacji publicznej, w tym przypadku środkami komunikacji kolejowej. Wdrożenie Systemu „Parkuj i Jedź” ma także na celu zachęcenie do korzystania z usług transportu kolejowego osób, które zdecydują się na zaniechanie codziennej uciążliwej jazdy samochodami osobowymi.

Oferta „Parkuj i Jedź” skierowana jest do osób korzystających z komunikacji kolejowej, które mieszkają w pewnym oddaleniu od stacji kolejowej, i chcą zrezygnować z indywidualnego środka transportu drogowego na rzecz wygodnego, ekologicznego i szybkiego transportu kolejowego. Użytkowane parkingi stanowią ważny element integracji systemu transportu drogowego oraz kolejowego.

Parkingi są przystosowane do potrzeb różnych grup ludności: posiadaczy samochodów osobowych, motocykli i osób korzystających z rowerów. Godziny otwarcia parkingów zostały dostosowane do potrzeb większości pasażerów korzystających z miejsc parkingowych w codziennych dojazdach do pracy wg badań potoku podróżnych, od poniedziałku do piątku. Dodatkową zaletą „Parkuj i Jedź” są niskie ceny biletów parkingowych. Pozostawienie samochodu na parkingach dozorowanych będących w zarządzie Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" kosztuje 3 zł/dzień lub 20zł/miesiąc. Opłaty za bilety parkingowe wnosi się w kasach biletowych Spółki "Koleje Mazowieckie - KM".

Na wszystkich parkingach zostały zamontowane wiaty wyposażone w stojaki rowerowe, a także wydzielono miejsca postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne. Parkingi są przeznaczone tylko dla osób legitymujących się ważnym okresowym bądź jednorazowym biletem kolejowym lub aktualną kartą miejską (wspólny bilet KM-ZTM.)

Pliki: 

Kategoria: