Pasażerowie nie akceptują dewastacji pociągów - "Koleją podróżujemy wspólnie"

Dzisiaj rozpoczynamy emisję spotów w ramach kampanii „Koleją podróżujemy wspólnie”. To odpowiedź na wyniki ankiety internetowej, w której nasi pasażerowie powiedzieli jakie zachowania współpasażerów przeszkadzają im w trakcie przejazdów. Chcemy zwrócić uwagę, że pociągiem nie podróżujemy sami, a nasze zachowanie wpływa na komfort podroży innych osób. W ramach kampanii zobaczycie osiem spotów animowanych odnoszących się do niekulturalnych zachowań podczas podróży pociągiem, na które wskazali ankietowani: dewastowanie pociągów, palenie papierosów w podróży, spożywanie alkoholu, pozostawianie śmieci, prowadzenie głośnych rozmów, kładzenie nóg na siedzeniach, zastawianie drzwi, nieustępowanie miejsc osobom uprzywilejowanym. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego zachowania w pociągach, zmianę postawy pasażerów zachowujących się niewłaściwie, promocję zasad kulturalnego podróżowania oraz zwiększenie empatii społecznej w stosunku do współpasażerów.

 

Kategoria: