Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie – poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem.

Projekt został zrealizowany przez Gminę Łochów ze środków Unii Europejskiej. Partnerem projektu były Koleje Mazowieckie- KM Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 4 728 247,53 PLN

Źródła dofinansowania łącznie: 3 540 775,97 PLN

a) Środki UE: 3 182 719,97 PLN

b) Budżet Państwa: 358 056,00 PLN

Środki własne gminy: 1 187 471,56 PLN

Przedmiotem projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" była budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” (P+R) wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym elementami systemu ITS, budowa ścieżki rowerowej pełniącej funkcję komunikacyjną oraz budowa zatoki autobusowej.

Inwestycja w znaczący sposób poprawia mobilność mieszkańców m.in. poprzez następujące aspekty:

  1. Utworzenie węzła przesiadkowego o łącznej liczbie miejsc parkingowych 186 integrującego środki komunikacji zbiorowej (pociąg, autobus) oraz indywidualnej (samochód, rower) w skład którego wchodzi;
  • Budowa zatoki autobusowej i zagospodarowanie terenu wokół dworca wraz z budową miejsc postojowych (33 miejsca),
  • Budowa parkingu P&R o pojemności 153 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (7mp dla rodzin z dziećmi, 9mp dla osób niepełnosprawnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  1. Budowa ścieżki rowerowej o długości 1,8 km pełniącej funkcję komunikacyjną, umożliwiająca dojazd do węzła przesiadkowego mieszkańcom północnej części Łochowa;
  2. Dostęp do bezpłatnego parkingu P+R oraz B+R w miejscu krzyżowania się różnych środków lokomocji;
  3. Zwiększenie roli komunikacji zbiorowej oraz rowerowej. Mieszkańcy do węzła przesiadkowego mogą dotrzeć samochodem lub rowerem, a następnie bezpiecznie zostawić swój pojazd i przesiąść się do komunikacji zbiorowej;
  4. Dostosowanie elementów infrastruktury sieci transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej zdolności ruchowej. Parking został wyposażony w miejsca dla osób niepełnosprawnych;
  5. Wdrożenie systemów ITS wspomagających zarządzanie ruchem oraz dostęp do informacji na temat możliwych połączeń;

W wyniku realizacji projektu w styczniu 2021 roku, do dyspozycji podróżnych oddany został węzeł przesiadkowy, integrujący wszystkie ekologiczne środki transportu, tj. transport zbiorowy, transport rowerowy oraz przemieszczenia piesze z indywidualnym transportem samochodowym.

Pliki: 

Kategoria: