Porozumienie o współpracy podpisane

Celem podpisanego Porozumienia jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem. Zapisy porozumienia mówią m.in. o rozpoczęciu kształcenia w szkołach powiatowych w zawodach umożliwiających prace w utrzymaniu i eksploatacji taboru kolejowego, o popularyzacji wiedzy na temat zawodów związanych z kolejnictwem, o wypracowaniu programów praktyk zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

- Myślę, że to bardzo ważna umowa. Chcemy zachęcić do nauki w naszych szkołach technicznych. Udało się pozyskać do współpracy znakomitego partnera dysponującego odpowiednim zapleczem. Wiem, że zapisy porozumienia będą żywe i będą przynosiły wymierne efekty. Tłuszczańska szkoła słynęła z klas „kolejowych”. Warto do tego wrócić. Zawody techniczne przeżywają swój renesans. Osoby posiadające tak gruntowną wiedzę praktyczną są teraz poszukiwane na rynku pracymówił Starosta Piotr Uściński. - Ważne jest, aby uczniowie mogli wykorzystać swe szanse, aby mogli zdobywać doświadczenie i korzystać z niego po ukończeniu nauki w szkole - podkreślił Piotr Uściński.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” zapewni odpowiednie miejsca pracy, urządzenia i warsztaty uczniom szkół odbywającym praktyki zawodowe, a tym samym umożliwi odbywanie praktycznej nauki zawodu i staży na terenie sekcji napraw i eksploatacji taboru, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. Swą opieką spółka „Koleje Mazowieckie - KM” obejmie także nauczycieli, pomagając im w podnoszeniu kwalifikacji. Dla najzdolniejszych uczniów przewidziano stypendia. Co ważne - powiatowe szkoły techniczne będą na bieżąco informowane o potrzebach zatrudnienia absolwentów przez „Koleje Mazowieckie - KM”, tak by można było dostosować ofertę kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy.

- Jestem przekonany, że dzięki podpisaniu porozumienia w niedalekiej przyszłości trafią do nas nowe, młode i wykwalifikowane osoby, które swoje zawodowe plany wiążą z Kolejami Mazowieckimi. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na pracę w naszej spółce. Ich zaufanie cieszy, ale jednocześnie zobowiązuje. Koleje Mazowieckie gwarantują nie tylko atrakcyjne warunki zatrudnienia, ale także bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego i szeroki wachlarz szkoleń podkreślał Artur Radwan, prezes Zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM”.

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli także dyrektorzy technicznych szkół powiatowych, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych „Kolei Mazowieckich – KM” oraz naczelnik Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel. 22 473 75 51, 0 661 929 207

Piotr Kaczorek – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego Wołomińskiego

E-mail: rzecznik@powiat-wolominski.pl tel. 22 787 43 01, 03, 04 wew. 155, 0 696 041 252

Kategoria: