Pracownik do Wydziału Promocji

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni:

Pracownika do Wydziału Promocji

Opis stanowiska: 

 • Tworzenie tekstów promocyjnych, ulotek, folderów, pisanie i redagowanie informacji na stronę internetową;
 • nadzór nad formą i aktualnością informacji na stronie internetowej;
 • tworzenie list, harmonogramów wydarzeń, scenariuszy;
 • tworzenie, redagowanie i zamieszczanie informacji na stronie internetowej spółki KM;
 • współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kampanii promocyjnych i informacyjnych skierowanych do podróżnych;
 • współudział w organizacji uczestnictwa spółki w wydarzeniach o charakterze promocyjnym np. piknikach oraz branżowych m.in. targi, konferencje;
 • współudział w organizacji konkursów i uroczystości dla pracowników;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami zewnętrznymi przy przeprowadzaniu kampanii społecznych i promocyjnych;
 • opracowywanie materiałów reklamowych;
 • współudział w bieżących pracach administracyjnych Wydziału.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie (wyższe będzie dodatkowym atutem);
 • bardzo dobra znajomości pakietu MS Office (głównie Word i Excel)
 • umiejętność pisania tekstów tzw. lekkie pióro;
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność i kreatywne podejście do realizowanych obowiązków.
 • zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • obsługa programów graficznych;
 • doświadczenie w obsłudze imprez;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;

 

Oferujemy :

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  miejsce  zamieszkania  (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pisemne oferty zawierające CV prosimy kierować na poniższy adres lub e- mail podając w temacie - Pracownik  do Wydziału Promocji      

 

 „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa 
lub email: praca@mazowieckie.com.pl

W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: /Pracownik  do Wydziału Promocji /  prowadzoną  przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

 

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:  (22)  47-37-637; 885 955 326.
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kategoria: