Prolongata legitymacji studenckich

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” przypomina, że legitymacje studenckie i słuchacza kolegium pracowników służb społecznych obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 ważne są do 31 października 2017 r.

Przypominamy o konieczności dokonania prolongaty dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM.

W przypadku ujawnienia - podczas kontroli biletów w pociągu KM – podróżnego posiadającego nieważną (brak prolongaty po 31 października) legitymację studencką uznaje się go za jadącego bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM i pobiera się opłatę dodatkową przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie o przyjęciu na studia wydawane przez uczelnię nie uprawnia do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM.

Kategoria: