Przedłużenie do 10 grudnia 2022 r. wzajemnego honorowania biletów KM i ZTM w związku z modernizacją stacji Warszawa Zachodnia

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe pracami modernizacyjnymi   w rejonie stacji Warszawa Zachodnia przedłuża się do 10 grudnia 2022 r. dotychczasowe wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

            W związku z powyższym od 13 marca do 10 grudnia 2022 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane w pociągach KM:
1) na odcinku:
    a) Legionowo – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Gdańską),
    b) Otwock – Warszawa Wschodnia,
    c) ​Warszawa Zachodnia – Pruszków,
    d) Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,
    e) Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia,
    f) Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec,
    g) Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna;

2)  linii lotniskowej RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Centralna.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  10.06 godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe, okresowe i sieciowe) będą honorowane

w obu kierunkach:
1) w pociągach SKM linii:
    a) S1 na całej trasie,
    b) S2 na całej trasie, 
    c) S3 na odcinku Warszawa Zachodnia p.9 – Legionowo;

2) w autobusach ZTM nw. linii, na wskazanych odcinkach, w obu kierunkach:
    a) 136  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
    b) 154  PKP Wola (Kasprzaka) – Dw. Zachodni,
    c) 167  PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
    d) 178  PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
    e) 184  PKP Wola (Kasprzaka) – Dw. Zachodni,
    f) 186  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
    g) 414  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich,
    h) 523  PKP Wola (Wolska) – Dw. Zachodni,
    i) N43  PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich.

Nie zmieniają się zasady honorowania biletów ZTM w pociągach KM w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM–KM-WKD” i biletów KM kodowanych na „Karcie Mazowieckiej”.

Kategoria: