Przedłużenie honorowania biletów KM i ZTM na linii nr 8 Warszawa – Radom

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z trwającą modernizacją linii kolejowej na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy oraz pracami nad przebudową ul. Marynarskiej i linii tramwajowej na Służewiec do 30 czerwca 2017 r. przedłużone zostaje honorowanie biletów KM w środkach transportu ZTM na odcinku Warszawa – Piaseczno. Równocześnie, we wszystkich pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Jeziorki honorowane będą wszystkie rodzaje biletów z oferty ZTM.

W okresach przerw pomiędzy rozkładowymi pociągami KM, podróżni jadący:

 1. z centrum Warszawy w kierunku Piaseczna mogą skorzystać z przejazdu metrem M1 do stacji Wilanowska i dalej autobusami 709, 727;
 2. ze stacji położonej na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec w kierunku Piaseczna mogą korzystać z przejazdu pociągami: SKM S2, S3 i KM RL do przystanku Warszawa Służewiec, skąd autobusami 189, 401, 402, 504 do ul. Puławskiej i dalej liniami 709 i 727;
 3. do stacji Warszawa Okęcie:
 1. od strony centrum Warszawy mogą skorzystać z przejazdu pociągami SKM S2, S3 i KM RL do stacji Warszawa Lotnisko Chopina i przejazdu autobusami 148 i 331,
 2. od strony Piaseczna – z dojazdu autobusami 709 i 727 do przystanku Poleczki i dalej autobusami 148 i 331;
 1. do stacji Warszawa Jeziorki mogą dojechać liniami 209 (do tymczasowej pętli PKP Jeziorki) ze stacji Metro Stokłosy i 737 (do przystanku Zgorzała) z Ursynowa Płd.;
 2. do stacji Warszawa Dawidy – dojazd autobusem 715 ze stacji Metro Wilanowska albo Al. Krakowskiej lub 737 z Ursynowa Płd. (przy stacji Metro Stokłosy).

Honorowanie biletów do 30 czerwca 2017 r.

Bilety KM (sieciowe oraz ważne na przejazdy do odpowiednich stacji na modernizowanym odcinku linii kolejowej lub przez ten odcinek) są honorowane:

 1. w pociągach SKM S2 i S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna – Warszawa Lotnisko Chopina;
 2. na linii metra M1 na odcinku Centrum – Stokłosy;
 3. w uruchamianych przez ZTM autobusach na wskazanych odcinkach:
 1. 709, 727 (Metro Wilanowska – PKP Piaseczno),
 2. 189, 401, 402 (PKP Służewiec – Metro Służew),
 3. 148, 331 (Lotnisko Chopina – Poleczki),
 4. 504 (Novotel – Poleczki),
 5. 209 (Metro Stokłosy – PKP Jeziorki),
 6. 165 (cała trasa),
 7. 737 (Ursynów Płd. – Zgorzała),
 8. 739 (Metro Wilanowska – Mysiadło),
 9. 715 (cała trasa);
 1. w tramwajach linii 7, 9, 15 na odcinku PKP Rakowiec – P+R Al. Krakowska.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, na obszarze odpowiednich stref) ważne są w pociągach KM (linie R8 i RL) na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna/Warszawa Śródmieście – Warszawa Służewiec - Warszawa Jeziorki/Warszawa Lotnisko Chopina.

Bilety ZTM na 1. strefę ważne są w autobusach linii 737 dla pasażerów podróżujących pomiędzy 1. strefą a przystankami na odcinku Dawidy – Zgorzała.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 11.06. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Pliki: 

Kategoria: