Przedłużenie ważności prolongaty elektronicznych legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta po 29 listopada 2020 r. .

Szanowni Podróżni,

informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dalszym ciągu obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni i zawieszenie kształcenia doktorantów.

Termin ważności legitymacji studenckich i doktoranckich oraz służbowych legitymacji nauczycieli akademickich ustalony pierwotnie do 29 listopada br. został przesunięty.
Tym samym ww. legitymacje z prolongatą do 30 marca 2020 r. zachowują ważność, również po 29 listopada 2020 r. bez konieczności ich prolongaty.

Kategoria: