Przedłużenie ważności prolongaty elektronicznych legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418):

  1. elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020; 
  2. legitymacje doktoranta, których ważność:
  • skończyła się w okresie 1-11 marca 2020 r. i nie została potwierdzona przed dniem 12 marca 2020 r.,
  • kończy się w okresie 12-31 marca 2020 r.,

zachowują ważność do 31 maja 2020 r.

W związku z powyższym elektroniczne legitymacje studenckie i doktoranta sprolongowane do 31 marca 2020 r. będą honorowane w pociągach KM do 31 maja 2020 r. 

 

Kategoria: