Przedsprzedaż biletów

Warunki obowiązujące od 1 września 2013 r.

W przedsprzedaży można nabyć bilety zgodnie z ceną obowiązującą w dniu zakupu.

7 dni naprzód

 

Bilety:

  • strefowe czasowe,
  • okresowe sieciowe imienne KM (dobowe KM, trzydniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne),
  • okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne),
  • okresowe odcinkowe bezimienne (miesięczne, kwartalne).

 

 

30 dni naprzód

Bilety:

  • jednorazowe na przejazd osób,
  • abonamentowe.

Podstawa prawna

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM”

Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM)

Kategoria: