Przeglądy klimatyzatorów zamontowanych w pojazdach kolejowych KM II, znak: MWZ5.27.74.2022