Przeglądy w poziomie utrzymania P3 dwóch lokomotyw elektrycznych II, znak: MWZ3.27.32.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Przeglądy w poziomie utrzymania P3 dwóch lokomotyw elektrycznych II" znak: MWZ3.27.32.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-03-22 12:45:00