Przejazdy pociągami KM uczestników 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, że uczestniczący w obchodach 75. rocznicy Powstania Warszawskiego:

  1. wolontariusze wspierający organizację obchodów Powstania Warszawskiego na podstawie identyfikatora wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej, w terminie od 25 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.;
  2. harcerze biorący udział w Zlocie harcerskim na podstawie identyfikatora wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej, w terminie od 29 lipca 2019 r.
    do 2 sierpnia 2019 r.
    ;
  3. harcerze wspierający organizację obchodów Powstania Warszawskiego na podstawie identyfikatora wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej, w terminie od 29 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.,

uprawnieni są do nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa oraz pociągami KM w granicach 1 i 2 strefy biletowej.

Pliki: 

Kategoria: