Przejazdy pociągami KM uczestników Biegu Powstania Warszawskiego w dniu 27 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że 27 lipca 2019 r. uczestnicy Biegu Powstania Warszawskiego na podstawie numeru startowego są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie w granicach 1 strefy biletowej ZTM.

Kategoria: