Przejazdy wolontariuszy podczas obchodów 71. rocznicy Powstania Warszawskiego

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” uprzejmie informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 1090/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w związku z organizacją i przebiegiem obchodów upamiętniających 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego:

  1. umundurowani harcerze biorący udział w organizacji i przebiegu obchodów upamiętniających 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2015 r.;
  2. wolontariusze wspomagający organizację i przebieg obchodów upamiętniających 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniach od 30 lipca do 5 sierpnia 2015 r. (na podstawie identyfikatora wolontariusza – wzór w załączeniu)

mogą korzystać w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” w 1 i 2 strefie biletowej ZTM z nieodpłatnych przejazdów w pociągach Kolei Mazowieckich.

Pliki: 

Kategoria: