Przerwy w podróży

W czasie trwania ważności biletu można dokonywać przerw w podróży. Należy jednak pamiętać, aby przestrzegać kilku zasad.

  1. Podróż należy zakończyć do godziny 24.00 ostatniego dnia ważności biletu.
  2. Gdy po wznowieniu podróży ze stacji pośredniej podróżny nie ma szans na dotarcie do stacji docelowej w czasie ważności biletu, to może dojechać do stacji, na której pociąg zatrzymuje się według rozkładu jazdy po raz ostatni przed północą ostatniego dnia terminu ważności biletu.
  3. Podróżny z biletem o jednodniowym terminie ważności, jeżeli rozpoczął podróż w dniu ważności biletu, może dojechać do stacji przeznaczenia nawet po północy, pod warunkiem, że odbywa przejazd bez przerwy.
  4. Jeżeli ukończeniu podróży w czasie ważności biletu przeszkodziło opóźnienie pociągu, podróżny może opóźnionym pociągiem dojechać do stacji przeznaczenia po północy ostatniego dnia ważności biletu.

Uwaga!
Dokonywanie przerwy w podróży może być ograniczone w przypadku niektórych ofert specjalnych. Konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z warunkami taryfowymi oferty.

Podstawa prawna

Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM”

Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Szczegółowe informacje można uzyskać również w kasach biletowych oraz pod numerem telefonu: 22 364 44 44.

Kategoria: