Przetarg na dostawę wagonów piętrowych oraz lokomotyw obsługujących pociągi w sys-temie „push-pull” ogłoszony

Zamówienie obejmuje także świadczenie przez 4 lata usług serwisowych dla dostarczonych pojazdów, licząc od daty przekazania każdego z nich, dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) oraz przeszkolenie pracowników Kolei Mazowieckich.

Spółka wymaga, aby współczynnik gotowości technicznej (utrzymanie) całej floty pojazdów nie był niższy od 0,95, a współczynnik niezawodności nie był niższy od 0,97.

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie czterech kryteriów: ceny (70 proc. wagi), terminu dostawy ostatniego pojazdu kolejowego (15 proc. wagi), współczynnika niezawodności (10 proc. wagi), współczynnika gotowości technicznej (5 proc. wagi).

Dostawa pierwszego pojazdu kolejowego nastąpi nie wcześniej niż 1 września 2014 r., natomiast dostawa ostatniego nie później niż 29 maja 2015 r. Przystępujący do przetargu muszą wnieść wadium w wysokości 800 tys. euro.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków własnych Kolei Mazowieckich.

Więcej informacji na temat zamówienia można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Strefa Partnerów, Przetargi.

„Koleje Mazowieckie – KM” posiadają już 26 środkowych wagonów piętrowych, 11 sterowniczych oraz 11 dwukabinowych lokomotyw elektrycznych typu „push-pull”.

Dodatkowych informacji udziela:

Aneta Podgajna – główny specjalista w biurze rzecznika prasowego „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: a.podgajna@mazowieckie.com.pl tel.: (22) 473 75 51, 697 890 097.

Kategoria: