Przewóz roweru

 

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" wprowadziła nieodpłatny przewóz roweru przez cały rok.

1. Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem uruchamianym przez Koleje Mazowieckie może zabrać ze sobą i przewieźć nieodpłatnie jeden rower.

2. Rower można przewieźć:

1) w przedziale dla podróżnych z większym bagażem;

2) w miejscu wyznaczonym do przewozu rowerów;

3) w innym miejscu - w sposób nie utrudniający podróżowania innym pasażerom.

3. Rower przewozi się pod nadzorem podróżnego.

4. Rower nie powinien utrudniać przejazdu innym podróżnym, nie może zranić bądź uszkodzić mienia.

5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z przewożeniem roweru ponosi podróżny.

Warunki oferty § 44 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)

Kategoria: