Przypomnienie o obowiązku prolongaty legitymacji szkolnych i studenckich

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” przypomina, że legitymacje szkolne i przedszkolne obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 ważne były do 30 września 2015 r., natomiast legitymacje studenckie i słuchacza kolegium obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 ważne są do 31 października 2015 r.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności dokonania prolongaty (pieczęć/stempel szkoły/uczelni nadająca ważność dokumentom), tj. uaktualnienia dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM.

Zaświadczenia o przyjęciu na studia wydawane przez uczelnie nie uprawniają do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ujawnienia – podczas kontroli biletów w pociągu KM – podróżnego z niesprolongowanym dokumentem poświadczającym uprawnienia do przejazdu ulgowego, osoba ta traktowana jest jako podróżny bez ważnego dokumentu przejazdu i wówczas pobierana jest należność za przejazd (opłata taryfowa) i opłata dodatkowa – wynikająca z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

Kategoria: