Przywrócenie od 24 września 2018 r. ruchu pociągów na linii 447 i zmienione zasady honorowania biletów ZTM i KM

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 24 września 2018 r. zostanie przywrócony ruch pociągów na linii 447. Na odcinku Warszawa – Grodzisk Mazowiecki pociągi KM będą zatrzymywały się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, w tym na stacji Pruszków. Na odcinku Piastów – Pruszków podróżni będą mogli skorzystać z przejazdów pociągiem KM i SKM lub z uruchomionej przez KM Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZR1).

Dodatkowo dla podróżnych, zostanie udostępniony nowy przystanek Parzniew zlokalizowany pomiędzy Pruszkowem a Brwinowem.

W związku z przywróceniem ruchu pociągów na linii 447 przestaną kursować linie zastępcze: ZG, ZGE, ZB, ZBA, ZM. Nadal będzie funkcjonować komunikacja autobusowa ZTM - linia ZP i ZW.

Na linii R3 do/z Sochaczewa, Łowicza pociągi kursują zgodnie z rozkładem jazdy z zatrzymaniem na przystanku Warszawa Włochy.

Przywrócone zostanie kursowanie pociągów SKM linii S1 na odcinku Warszawa – Pruszków.

Od 24 września 2018 r. będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad.

Bilety KM (do odpowiednich stacji, a także w relacjach przez wyłączony odcinek, strefowe lub sieciowe) będą ważne w:

 1. pociągach SKM linii S1, S2, S3 i S10 na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków (S1) / Warszawa Służewiec (S10) / Warszawa Lotnisko Chopina (S2 i S3);
 2. autobusach linii:
  1. ZP, ZW, 717, 716, 191, 194, 207 na całej trasie,
  2. 127 na odcinku Centrum – Nowe Włochy,
  3. 129 na odcinku Ciepłownia Wola – PKP Ursus,
  4. 177 na odcinku Żywiecka – Ursus Ratusz,
  5. 178 na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP Ursus,
  6. 187 na odcinku Wawelska – Ursus Niedźwiadek,
  7. 189 na odcinku Ciepłownia Wola – Łopuszańska,
  8. 197 na odcinku Cm. Wolski – Ursus Niedźwiadek,
  9. 228 na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Ursus Ratusz,
  10. 401 na odcinku Łopuszańska – Ursus Niedźwiadek,
  11. 517 na odcinku Kijowska – Ursus Niedźwiadek,
  12. N35 na odcinku Centrum – Ursus Niedźwiadek,
  13. N85 na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica,
  14. N01 na odcinku Ciepłownia Wola – Rondo Zesłańców Syberyjskich.

Honorowanie biletów

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) honorowane będą:

 1. w pociągach KM wszystkich linii na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków;
 2. w pociągach KM linii R8 i RL na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec;
 3. w pociągach przyspieszonych RE1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Ursus Niedźwiadek (uwaga: pociągi jadą bez postoju na tej stacji i wymagane jest posiadanie odpowiedniego biletu KM na odcinek pomiędzy stacją Warszawa Ursus Niedźwiadek i stacją docelową/początkową);
 4. w autobusach linii ZR1.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 25.09.2018 godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Ponadto, pasażerowie posiadający bilety KM wydane z/do stacji/przystanków osobowych położonych na odcinku Skierniewice – Parzniew do/z stacji Pruszków będą mogli na ich podstawie odbyć podróż do/z p.o. Piastów, a następnie skorzystać z komunikacji zastępczej ZR1 oraz objętych honorowaniem linii ZTM, w celu powrotu z/do stacji Pruszków bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Przykład: z biletem w relacji Żyrardów – Pruszków można dojechać pociągiem KM do stacji Piastów i stamtąd cofnąć się autobusem ZR1 do stacji Pruszków.

Kategoria: