Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W jej skład wchodzą cztery osoby:

• Waldemar Kuliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Marzena Okła-Anuszewska – Członek Rady Nadzorczej,
• Monika Sokulska – Członek Rady Nadzorczej,
• Robert Soszyński – Członek Rady Nadzorczej.

Kategoria: