Rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich edycji 2016/2017

Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 11 grudnia 2016 r. i będzie obowiązywał do 9 grudnia 2017 r. Na większości linii układ połączeń nie ulegnie zmianie. Na utrudnienia muszą się przygotować podróżni korzystający z przejazdów na liniach, gdzie trwają lub rozpoczną się remonty.

Rozkład jazdy został opracowany na bazie poprzedniego. Wraz z jego wejściem zacznie obowiązywać tzw. pierwsza faza zamknięciowa. Rozkład w zmienionym kształcie będzie funkcjonować do 11 marca 2017 r.

Każdego roku, opracowując rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich, staramy się, by był jak najbardziej dostosowany do potrzeb naszych podróżnych - zarówno tych korzystających z przewozów w samej aglomeracji warszawskiej, jak i tych, którzy potrzebują dojazdu na obszarach peryferyjnych. W rozkładzie jazdy edycji 2016/2017 udało się wprowadzić kilka nowych połączeń, np. bezpośrednie połączenie z Ostrołęki do Warszawy. Dobrą wiadomością jest także to, że na szlakach Mazowsza pojawi się więcej zmodernizowanych składów - powiedział o nowym rozkładzie Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach:

Linia nr 1 Warszawa - Skierniewice

Ilość połączeń nie ulegnie zmianie. Pojazdy, które będą obsługiwać pociągi na linii Warszawa - Skierniewice (oprócz 1 pary) to ezt 45WE „Impuls”. Pociągi „Wiedenka” i „Bolimek” będą obsługiwane przez wagony piętrowe. Pasażerowie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu pociągów związane z modernizacją linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Wg wstępnych założeń utrudnienia rozpoczną się w połowie roku, a ich kulminacja nastąpi we wrześniu 2017 r. Wówczas pociągi kursujące linią podmiejską zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

Linia nr 2 Warszawa - Łuków

Ilość połączeń pozostaje taka, jak w rozkładzie jazdy edycji 2015/2016. Nowością będzie pociąg przyspieszony, wprowadzony na prośbę pasażerów, odjeżdżający z Warszawy Centralnej o 17.30 i przyjeżdżających do Siedlec o 18.33.

Linia nr 3 Warszawa - Kutno

Ilość połączeń pozostaje taka, jak w rozkładzie jazdy edycji 2015/2016.  Dla wygody podróżnych pociągi przyspieszone jadące w obecnym rozkładzie z Sochaczewa do Warszawy Gdańskiej w nowym rozkładzie pojadą linią średnicową dalekobieżną, a będą to: pociąg odjeżdżający z Łowicza o godz. 4.53 i przyjeżdżający do Warszawy Centralnej o godz. 6.00 oraz pociąg z Warszawy Centralnej o godz. 15.05 i dojeżdżający do Łowicza o godz. 16.14. Pociąg odjeżdżający w obecnym rozkładzie z Warszawy Śródmieście po godz. 21.00 do Sochaczewa w dni robocze będzie kursował w wydłużonej relacji, tj. do Łowicza.

Linia nr 6 Warszawa Wileńska - Małkinia

Zakończyła się główna faza modernizacji linii, w związku z czym zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów, przede wszystkim na odcinku Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego pociągi na tym odcinku będą kursowały ze średnią częstotliwością co 10 minut, poza szczytem - co około 15 minut. Pojawi się też więcej pociągów kursujących linią średnicową, tj. 2 pary połączeń z Warszawy Zachodniej w relacji wydłużonej do Wołomina.

Linia nr 7 Warszawa - Dęblin

Ilość połączeń pozostaje na poziomie z obecnie obowiązującego rozkładu jazdy. Pasażerowie muszą przygotować się na planowaną modernizację linii, która spowoduje jej zamknięcie na odcinku Garwolin (lub Pilawa) – Dęblin, i uruchomienie na tym odcinku autobusowej komunikacji zastępczej. Na pozostałym odcinku nadal będą kursowały pociągi. Zmiany na linii wejdą 11 czerwca 2017 r.

Linia nr 8 Warszawa - Skarżysko-Kamienna

Wciąż trwa modernizacja linii. Najpoważniejsze utrudnienia powinny zakończyć się
w czerwcu 2017 r. Od 11 grudnia, w związku z otwarciem do ruchu dwóch torów na odcinku Warszawa Okęcie – Piaseczno, nieznacznemu zwiększeniu ulegnie liczba połączeń na tym odcinku.

Linia nr 9 Warszawa - Działdowo

Rozkład nie ulegnie zbyt dużym zmianom. Na Moście Gdańskim ruch pociągów wciąż będzie się odbywał po jednym czynnym torze. W związku z planowanym na 12 marca 2017 r. rozpoczęciem modernizacji linii na odcinku Warszawa Zachodnia p.8 - Warszawa Gdańska, pasażerowie muszą przygotować się na zawieszenie przewozów na tym odcinku na około rok.

Linia nr 21 Siedlce - Czeremcha

Rozkład pozostaje niezmieniony.

Linia nr 31 Kutno – Sierpc

Na linii pojawią się dwie pary nowych połączeń, które zniwelują dłuższe przerwy w kursowaniu pociągów, a także pozwolą na nawiązanie większej ilości skomunikowań w stacji Kutno.

Linia nr 61 Tłuszcz – Ostrołęka

W związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK na tej linii w 2016 r. w nowym rozkładzie nieznacznemu skróceniu ulegnie czas przejazdu pociągów na tej linii. Dodatkowo pojawi się bezpośrednie połączenie Ostrołęki z Warszawą. Pasażerowie mogą także spodziewać się lepszych skomunikowań w stacji Tłuszcz z pociągami kursującymi do Warszawy i z Warszawy, jak również bardziej stabilnego rozkładu jazdy.

Linia nr 81 Dęblin – Radom

Rozkład jazdy nie ulegnie zmianie. Spora część połączeń będzie obsługiwana zmodernizowanymi składami EN57AL.

Linia nr 82 Radom - Drzewica

Rozkład pozostanie podobny do obecnie obowiązującego. W związku z modernizacja przeprowadzoną przez PKP PLK czas przejazdu na szlaku Radom - Drzewica skrócił się o 15 minut.

Linia  nr 91 Nasielsk – Sierpc

Na linii pojawi się dodatkowa para połączeń, która zmniejszy przerwę w kursowaniu pociągów w godzinach międzyszczytowych. Dodatkowo część pociągów będzie kursować w wydłużonej relacji, tj. do Nowego Dworu Mazowieckiego i z Nowego Dworu Mazowieckiego, dzięki czemu zapewni lepsze skomunikowanie z pociągami lotniskowymi kursującymi do Warszawy i z powrotem. Pociągi kursujące w rozkładzie jazdy 2015/2016 w relacji Sierpc – Warszawa Gdańska, w związku z utrudnieniami na Moście Gdańskim oraz zapewnieniem skomunikowań zostały skierowane do Tłuszcza z pominięciem Warszawy.

Spółka Koleje Mazowieckie, dbając o jakość swoich usług, od początku swojej działalności przeprowadza badania marketingowe w celu określenia satysfakcji podróżnych z usług KM. Do tej pory badania te były prowadzone raz w roku i obejmowały  główne linie obsługiwane przez KM oraz pociąg „Słoneczny”, kursujący w okresie wakacji.

W tym roku Koleje Mazowieckie postanowiły rozszerzyć zarówno zakres prowadzonych badań, jak i ich liczbę. Badania satysfakcji klienta na głównych siedmiu liniach w roku bieżącym przeprowadzone zostały dwukrotnie - I etap w maju 2016 r. w godzinach pozaszczytowych oraz II etap w październiku 2016 r. w godzinach szczytu popołudniowego. Celem tych badań było poznanie opinii Pasażerów nt. usług Kolei Mazowieckich, w tym obsługi pasażera przez drużynę konduktorską, oceny taboru czy rozkładu jazdy oraz dostępności informacji dla Pasażerów oraz ofert KM. Wyniki z I etapu wskazują, że w skali od 0 do 5 Klienci ocenili spółkę KM na 3,47 pkt. (tj. więcej o 0,33 pkt., aniżeli w roku ubiegłym).

Dodatkowo, jeszcze w tym roku, spółka Koleje Mazowieckie planuje przeprowadzenie po raz pierwszy badań ilościowych i jakościowych na liniach peryferyjnych (tj. Sierpc-Kutno, Radom-Drzewica).

W związku z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy Podróżni będą mieli także możliwość oceny tego rozkładu poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie Kolei Mazowieckich. Wszelkie propozycje zmian zgłoszone poprzez ankietę przez Pasażerów zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości technicznych wdrożone w korekcie RJ.

Szczegółowy rozkład jazdy dla wszystkich linii znajduje się w zakładce Tabele rozkładu jazdy. Informacje o rozkładzie są dostępne także pod numerem call center 22 364 44 44.

 

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 661 929 207

Pliki: 

Kategoria: