Rozszerzenie obszaru obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD o odcinek Warszawa Zacisze - Wilno - Zagościniec od 1 grudnia 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że od 1 grudnia 2015 r.  ulega rozszerzeniu obszar obowiązywania drugiej strefy biletowej ZTM, w zakresie objętym ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” o odcinki:

 • Warszawa Zacisze – Wilno – Zagościniec;
 • Warszawa Rembertów – Zagościniec.

W związku z powyższym stacje Ząbki, Zielonka, Kobyłka Ossów, Kobyłka, Wołomin, Wołomin Słoneczna, Zagościniec oraz Zielonka Bankowa znajdować się będą w drugiej strefie biletowej ZTM i objęte będą obszarem obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM –KM –WKD”.

W ramach ww. oferty, podróżni posiadający ważne bilety ZTM:

 • dobowe,
 • weekendowe,
 • weekendowe grupowe,
 • 30-dniowe
 • 90-dniowe,
 • seniora,
 • dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci,

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy, mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi KM:

 • na terenie ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi): Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Rembertów (dla pociągów kursujących w kierunku Wołomina), Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina, tj. pomiędzy wszystkimi stacjami i przystankami osobowymi znajdującymi się w pierwszej strefie taryfowej ZTM

 – na podstawie biletów ważnych w 1. strefie biletowej na obszarze m.st. Warszawy;

 • na odcinkach leżących w drugiej strefie biletowej ZTM:
 • Warszawa Ursus Niedźwiadek – Pruszków,
 • Warszawa Gołąbki – Płochocin,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski,
 • Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna,
 • Warszawa Zacisze – Wilno – Zagościniec,
 • Warszawa Rembertów – Zagościniec,
 • Warszawa Falenica – Śródborów,
 • Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne,

na podstawie biletów ważnych w 1. i 2. lub 2. strefie biletowej.

Bilety ZTM inne niż wyżej wymienione, nie są honorowane, czyli nie uprawniają do przejazdów pociągami KM.

Podróżni odbywający podróż pociągiem KM z miejscowości położonych poza obszarem stosowania „Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD” zobowiązani są do nabycia biletów Kolei Mazowieckich na dojazd do stacji granicznej obszaru obowiązywania oferty.

Jednocześnie informujemy, że od 1 grudnia 2015 r. oferta „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” obowiązywać będzie również przy przejazdach autobusową komunikacją zastępczą uruchamianą przez Koleje Mazowieckie na odcinkach:

 1. Warszawa Rembertów- Zielonka;
 2.  Zielonka – Wołomin;
 3. Wołomin- Zagościniec.

 

Kategoria: