Rozszerzenie obszaru obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD o stację Warszawa Mokry Ług od 1 sierpnia 2016 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” informuje, że od 1 sierpnia 2016 r. ulega rozszerzeniu obszar obowiązywania pierwszej strefy biletowej ZTM, w zakresie objętym ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” o odcinek Warszawa Rembertów – Warszawa Mokry Ług.

W związku z powyższym stacją graniczną I  strefy biletowej ZTM na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka będzie stacja Warszawa Mokry Ług.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze wznowieniem kursowania pociągów Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka przestaje obowiązywać honorowanie biletów okresowych KM w środkach komunikacji miejskiej ZTM na odcinku Warszawa Wileńska – Warszawa Wschodnia.

Od 1 sierpnia 2016 r. w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”, podróżni posiadający ważne bilety ZTM:

 • dobowe,
 • weekendowe,
 • weekendowe grupowe,
 • 30-dniowe
 • 90-dniowe,
 • seniora,
 • dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi KM z wyjątkiem pociągów "Słoneczny" i "Dragon" oraz innych o charakterze komercyjnym:

1) na terenie ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi): Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Mokry Ług, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina, tj. pomiędzy wszystkimi stacjami i przystankami osobowymi znajdującymi się w pierwszej strefie taryfowej ZTM

na podstawie biletów ważnych w 1. strefie biletowej na obszarze m.st. Warszawy;

2) na odcinkach leżących w drugiej strefie biletowej ZTM:

 • Warszawa Ursus Niedźwiadek – Pruszków,
 • Warszawa Gołąbki – Płochocin,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski,
 • Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna,
 • Warszawa Zacisze – Wilno – Zagościniec,
 • Warszawa Mokry Ług – Zagościniec,
 • Warszawa Falenica – Śródborów,
 • Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne,

na podstawie biletów ważnych w 1. i 2. lub 2. strefie biletowej.

Bilety ZTM inne niż wyżej wymienione, nie są honorowane, czyli nie uprawniają do przejazdów pociągami KM.

Podróżni odbywający podróż pociągiem KM z miejscowości położonych poza obszarem stosowania „Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD” zobowiązani są do nabycia biletów Kolei Mazowieckich na dojazd do stacji granicznej obszaru obowiązywania oferty.

Oferta „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” obowiązywać będzie również przy przejazdach autobusową komunikacją zastępczą uruchamianą przez Koleje Mazowieckie na odcinku Wołomin- Zagościniec.

Podróżni, którzy nabyli bilety okresowe KM na przejazdy w relacjach do/z stacji i przystanków osobowych położonych na odcinkach: Warszawa – Małkinia/Ostrołęka, których termin ważności obejmuje 1 sierpnia 2016 r. mogą w odstępstwie od terminów określonych w § 14 Regulaminu odprawy i przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM) dokonać zwrotu/wymiany biletów okresowych bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów w drodze reklamacji.

Kategoria: