Seminarium pt. „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”

Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich, reprezentował spółkę podczas seminarium pt. „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”. Wydarzenie zorganizowała dyrekcja Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele innych firm współpracujących ze szkołą, m.in.: Grupy Aljeka, Geotermi Mazowieckiej, firmy Saga Poland, Technology&Renewal, firmy Greiner Packaging, przedsiębiorstwa Młyny Polskie, firmy Lot AMS. KM reprezentował także Wiesław Mordzak, zastępca naczelnika w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew, który organizuje praktyki zawodowe dla uczniów klas kolejowych.

Spotkanie otworzyła Ewa Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie, przedstawiając ofertę edukacyjną palcówki, głównie pod kątem naboru do pierwszych klas rocznika 2018/2019. Podkreśliła, jak ważna dla szkoły jest współpraca z pracodawcami: – Dzięki państwa zaangażowaniu możemy oferować młodzieży wartościowe kierunki szkolenia połączone z praktyczną nauką zawodu. Cieszymy się, że po ukończeniu szkoły nasi absolwenci mogą liczyć na realne zatrudnienie w Państwa firmach.  

Następnie głos zabrali przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą. Koleje Mazowieckie jako jedne z pierwszych objęły patronat w szkole. We wrześniu 2016 roku powstała pierwsza klasa o profilu elektroenergetyk transportu szynowego. Obecnie w szkole są już dwa roczniki klasy, w których uczy się 24 uczniów. Czesław Sulima podkreślił, że firma potrzebuje gruntownie wykształconej młodzieży. – Jesteśmy spółką, która posiada nowoczesne pojazdy, rozbudowuje zaplecza techniczne do ich utrzymania, inwestuje w nowoczesne urządzenia do obsługi pasażerów, ale za sprawnym funkcjonowaniem wszystkich tych elementów musi stać profesjonalna kadra pracownicza. Ta współpraca jest dla nas ważna, bo już teraz potrzebujemy młodzieży wykształconej w kierunkach kolejowych: maszynistów, elektromonterów, informatyków, elektryków oraz mechaników – powiedział Czesław Sulima.

Celem współpracy Kolei Mazowieckich ze szkołami kształcącymi w zawodach kolejowych jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem. Spółka zapewnia miejsca pracy, dostęp do urządzeń i warsztatów uczniom odbywającym praktyki zawodowe, a tym samym umożliwia praktyczną naukę zawodu w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych.

- Program praktyk jest bardzo szeroki. Przed przystąpieniem do czynności uczniowie przechodzą szkolenie BHP, zostają zapoznani z procedurami utrzymania taboru oraz planowania i realizacji usługi przewozowej. Następnie, pod nadzorem opiekuna, poznają zasady pracy na poszczególnych stanowiskach – od dyspozytora, przez rewidenta, ustawiacza, elektronika, elektromontera, elektryka, mechanika, aż po maszynistę. Po okresie praktyk podsumowujemy ich przebieg, zbierając wnioski
i opinie uczniów. Największe wrażenie robi na nich poznawanie tajników pracy maszynisty i jazda w kabinie pociągu –
mówił Wiesław Mordzak, zastępca naczelnika w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Sochaczew. 

Czesław Sulima spotkał się także z uczniami pierwszej i drugiej klasy o profilu kolejowym. – Cieszę się, że wybraliście ten kierunek. Po zakończeniu nauki zapraszam do pracy w Kolejach Mazowieckich. Ale już teraz najlepsi z was, mogą starać się o stypendium fundowane przez spółkę. Każdy uczeń, który osiągnie odpowiednią średnią po pierwszym roku nauki, może być objęty takim programem – zachęcał Czesław Sulima.

Konkretne kwalifikacje, a jednocześnie umiejętność ciągłego doskonalenia zawodowego ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy. Dlatego tak ważne są inwestycje w kształcenie zawodowe uczniów i budowanie współpracy szkół z pracodawcami. Chcąc pozyskiwać potencjalnych specjalistów z branży kolejowej, spółka objęła patronatem trzy szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego, kształcące na kierunkach kolejowych. Są to: Zespół Szkół im. Stanisława Wysockiego (dawna Kolejówka), Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu oraz Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.  

 

Kategoria: