Serwis utrzymaniowy i naprawczy wagonów i lokomotyw, znak: MWZ3-26-115-2018

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Serwis utrzymaniowy i naprawczy wagonów i lokomotyw" znak: MWZ3-26-115-2018. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-01-15 10:00:00