Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych oraz Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych na zastępstwo

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni:

Specjalistę do Wydziału Zamówień Publicznych oraz Specjalistę do Wydziału Zamówień Publicznych na zastępstwo

Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień, w tym:

 • przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz publikacja postępowań na platformie zakupowej i na stronie internetowej Spółki KM;
 • badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego;
 • udział w pracach Komisji przetargowej;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji zamówień.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – prawo / administracja / ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata na stanowisku w obszarze zamówień publicznych, w szczególności prowadzenie postępowań o wartości powyżej progów UE;
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu znajomości i stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;        
 • umiejętność tworzenia dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia; 
 • kompetentność w rozwiązywaniu problemów i elastyczność w proponowanych rozwiązaniach;
 • komunikatywność, dyspozycyjność oraz odporność na stres; 
 • znajomość jęz. angielskiego  lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.                                                        

Oferujemy:

 • warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.

Wymagane dokumenty:

CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
   Pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e- mail podając w temacie - Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych oraz  Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych na zastępstwo

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa 
lub email: praca@mazowieckie.com.pl

W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: / Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych oraz Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych na zastępstwo  / prowadzoną przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:  (22)  47-37-637: 885 955 326.

skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kategoria: