„Firma z KM” – oferta benefitu pozapłacowego dla Twoich pracowników

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozszerzyliśmy katalog osób uprawnionych do korzystania z oferty „Firma z KM" o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie na okres nie krótszy niż 12 kolejno następujących po sobie miesięcy.

„Firma z KM” to oferta benefitu pozapłacowego, dzięki której pracownicy Twojej firmy znacznie obniżą koszty swoich codziennych dojazdów do pracy i do domu. Skierowana jest zarówno do dużych, jak i małych przedsiębiorstw.

Wykupując ulgową usługę transportową „Firma z KM” już dla 15 pracowników, umożliwiasz im zakup biletów KM z 35% zniżką:

  1. biletów jednorazowych;
  2. biletów strefowych czasowych KM;
  3. biletów okresowych imiennych uprawniających do wielokrotnych przejazdów:
  1. strefowych KM (miesięcznych, kwartalnych),
  2. odcinkowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych),
  3. sieciowych KM (dobowych, 3-dniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych).

Ulga 35% nie dotyczy opłat za bilety jednorazowe i okresowe wg taryf i ofert specjalnych, na przejazdy pociągiem „Słoneczny”, ani na przejazdy pociągami innych przewoźników.

Warunki taryfowe oferty zamieszczone są w § 35 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM).

Cena sprzedaży jednej usługi transportowej z ulgą 35% "Firma z KM" wynosi 400,00 zł brutto.

Oferta „Firma z KM” jest ważna przez okres jednego roku od daty obowiązywania umowy pracodawcy ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”. Termin ważności ulgi przysługującej pracownikowi wskazany jest na legitymacji poświadczającej korzystanie z oferty „Firma z KM”.

Jeżeli masz pytania dotyczące oferty „Firma z KM”, skontaktuj się z nami telefonicznie w godz. 8:00 - 16:00 w dni robocze pod nr tel.: 723 724 767, 22 47 38 967 lub mailowo m.bursa@mazowieckie.com.pl.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Kategoria: