Sprzedaż biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych, znak MWZ4-26-40-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i pod nazwą "Sprzedaż biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych" znak: MWZ4-26-40-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-07-03 15:00:00