Stanowisko Kolei Mazowieckich w sprawie cennika energii elektrycznej trakcyjnej w 2019 r.

We wrześniu bieżącego roku PKP Energetyka S.A. poinformowała „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., że od 1 stycznia 2019 roku wprowadza nowy Cennik dla energii elektrycznej trakcyjnej. Z pisma tego wynika, że nowa cena energii w taryfach Bt21 i Bt21L będzie kształtowała się na poziomie 470,22 zł/MWh. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. ma aktualnie zawartą umowę z PKP Energetyka S.A., która obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie zmiana cennika spowoduje dla KM wzrost ceny 1 MWh o około 80 proc., przy utrzymaniu podanej ceny.

Spółka KM przeanalizowała koszty zużycia energii trakcyjnej zaplanowane na 2018 rok i porównała z kosztami zużycia energii wynikającymi z nowego Cennika PKP Energetyka S.A. w 2019 roku, przy założeniu wykonania zbliżonej pracy eksploatacyjnej. W 2018 roku spółka KM poniesie koszty energii w wysokości około 104,5 mln zł, natomiast w 2019 roku koszty te wzrosną (uwzględniając nowe stawki od 1 września 2019 r.) o około 37,3 mln zł, tj. o około 36 proc.  Natomiast przy założeniu, że nowe stawki miałyby obowiązywać przez cały 2019 rok, koszty energii elektrycznej dla KM byłyby wyższe o około 71,6 mln zł, tj. o około 68 proc.

- Tak znaczący wzrost cen energii trakcyjnej spowoduje drastyczny wzrost kosztów działalności KM. Spółka jest obecnie na dynamicznej ścieżce rozwoju. Rozpoczęliśmy realizację największej w historii przewoźnika umowy na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ponadto są zaplanowane i w części już prowadzone poważne inwestycje związane z utrzymaniem użytkowanego przez KM taboru. Mam tu na myśli lokalizacje w Sochaczewie, Radomiu, Tłuszczu czy warszawskim Grochowie. Według mojej oceny, spółka może nie udźwignąć ciężaru związanego z tak gwałtowną podwyżką cen energii trakcyjnej, która nastąpi już w 2019 roku. To może być poważny czynnik hamujący dostępność usług kolejowych na Mazowszu. Koszty energii już są jedną z najwyższych naszych pozycji kosztowych, a jak wiadomo, eksploatujemy głównie tabor elektryczny. Trzeba dodać, że taka skokowa podwyżka cen energii będzie miała bezpośredni wpływ na znaczącą podwyżkę cen biletów przejazdowych pociągami KM – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551

 

Kategoria: