Stwórzmy wspólnie Portret Kolejarza Kresowego!

Drodzy Państwo!

Stacja Muzeum w Warszawie realizuje aktualnie projekt „Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. Kolejarze z Wileńszczyzny”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzupełniony dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego rezultatem będzie publikacja opowiadająca o losach kilku rodzin kolejarskich z Wileńszczyzny oraz towarzyszący jej Portret Kolejarza Kresowego.

W zbiorach naszej instytucji znajduje się niewiele eksponatów o tej tematyce. Przedwojenne Muzeum Kolejowe zostało ogołocone z co cenniejszych zabytków już w 1939 r. poprzez wywiezienie ich do Niemiec, pozostałe spłonęły lub zaginęły. Ocalały jedynie pojedyncze muzealia. Niestety, po wojnie na temat przymusowej ekspatriacji Polaków z Wileńszczyzny nie mówiło się, nie było też przyzwolenia na gromadzenie eksponatów do zbiorów i prowadzenia badań w tym zakresie. Publikacja książki wydaje się być doskonałą okazją do „odrobienia tej lekcji” i upamiętnienia pracowników kolei z terenów dawnej DOKP Wilno.

Stąd nasz apel, który kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia do rodzinnych archiwów i dzielenia się kresowymi pamiątkami o tematyce kolejowej. Fotografie lub skany można nadsyłać na adres: dominika.leszczynska@stacjamuzeum.pl lub historia@stacjamuzeum.pl (rozdzielczość 300-600 dpi TIFF, zapis bez kompresji, jeżeli zdjęcia są w sepii to skan w kolorze, jeśli czarno białe to skan w skali szarości). Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego (ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, tel. 22-620 04 80 w. 123). Więcej informacji o całym przedsięwzięciu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stacji Muzeum: https://www.stacjamuzeum.pl/pl.kolejarze_z_wilenszczyzny.html

Wszystkim Darczyńcom, których materiały zostaną wykorzystane w ramach projektu, zechcemy odwdzięczyć się egzemplarzem autorskim „Kolejarzy z Wileńszczyzny”.

Stwórzmy wspólnie Portret Kolejarza Kresowego!

zespół Stacji Muzeum

Kategoria: