Stypendia Kolei Mazowieckich

O stypendium może ubiegać się uczeń, który otrzymał promocję do ostatniej klasy szkoły średniej oraz w poprzednim roku nauki uzyskał średnią z ocen wynoszącą co najmniej 4,0. Zgodnie z zawartą umową, kandydat może otrzymywać stypendium przez okres do 12 miesięcy. Umowa zapewni także zatrudnienie w spółce na stanowisku związanym z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego lub innym. Stypendysta może odbywać w Kolejach Mazowieckich praktyki zawodowe, o ile są one przewidziane w programie nauczania.

- Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu systemu stypendialnego trafią do nas nowe, młode i wykwalifikowane osoby, które swoje zawodowe plany wiążą z Kolejami Mazowieckimi. Od momentu powstania spółki inwestujemy w pasjonatów kolejnictwa. Do nich w pierwszej kolejności kierujemy ofertę szkoleń na stanowiska związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, stwarzając możliwość uzyskania w stosunkowo krótkim czasie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Wsparcie finansowe oraz gwarancja zatrudnienia to kolejny etap wdrażanej przez nas polityki na rzecz kształcenia kadr dla kolei – mówi Artur Radwan, prezes Zarządu Kolei Mazowieckich.

Kandydat na stypendystę, poprzez udział w praktykach zawodowych odbywanych w Kolejach Mazowieckich, będzie miał możliwość poznania warunków pracy, zakresu uprawnień i odpowiedzialności na wybranych stanowiskach. Dodatkowym atutem będzie perspektywa podjęcia zatrudnienia w spółce cieszącej się pozycją lidera pod względem posiadania nowoczesnego taboru. Kandydaci będą mogli wykonywać obowiązki zgodnie ze swoimi preferencjami i czerpać z tego satysfakcję.

Wdrożenie stypendium to kolejny etap inwestycji Kolei Mazowieckich na rzecz młodych osób kończących naukę i wkraczających na trudny rynek pracy, a także przeciwdziałanie powstającej „luce pokoleniowej” w zawodach kolejowych. Inne działania w tym kierunku to współpraca ze szkołami kształcącymi w zawodach kolejowych.

Współpraca z Zespołem Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie

Od wielu lat KM jest patronem klasy o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie. Uczniowie tej klasy mają możliwość udziału w praktykach zawodowych odbywających się na obszarze działania warszawskich sekcji napraw i eksploatacji taboru. W ramach praktyk uczniowie mają niepowtarzalną możliwość utrwalenia i ukierunkowania własnych zainteresowań, poznania specyfiki działalności Spółki i wyboru najlepszej dla siebie drogi zawodowej.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

Pod koniec kwietnia spółka podpisała Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Celem podpisanego Porozumienia jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem. Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” zapewni odpowiednie miejsca pracy, urządzenia i warsztaty uczniom szkół odbywającym praktyki zawodowe, a tym samym umożliwi odbywanie praktycznej nauki zawodu i staży na terenie sekcji napraw i eksploatacji taboru, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. Swą opieką spółka obejmie także nauczycieli, pomagając im w podnoszeniu kwalifikacji.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska – rzecznik prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Email: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel.: 22 473 75 51, 661 929 207

Kategoria: